Read synchronized with  English  Russian 
Martı.  Anton Çehov
önsöz. KiŞiLER
< Prev. Chapter  |  Next Chapter >
Font: 

(Oyun, 4 perde)

ÎRÎNA NlKOLAYEVNA ARKADÎNA (Kocasının soyadıyla REPLEVA) Aktrist.

KONSTANTİN GAVRİLOVlÇ TREPLEV Oğlu, bir genç.

PYOTR NİKOLAYEVlÇ SORÎN, İrina Nikolayevna'nın ağabeyi.

NİNA MİHAYLOVNA ZAREÇNAYA, Zengin bir çiftlik sahibinin genç kızı.

ÎLYA AFANASYEVÎÇ ŞAMRAYEV , Emekli üsteğmen, Sorin çiftliğinin kâhyası.

POLtNA ANDREYEVNA, îlya Afanasyeviç'in karısı.

MAŞA, Şamrayevlerin genç kızları.

BORÎS ALEKSEYEVİÇ TRİGORlN, Yazar.

YEVGENİ SERGEYEVlÇ DORN, Doktor.

SEMYON SEMYONOVİÇ MEDVEDENKO, Öğretmen.

YAKOV işçi.

AŞÇI

HİZMETÇİ KIZ

Olay, Sorin çiftliğinde geçer. Üçüncü ve dördüncü perdeler arasında iki yıllık bir zaman vardır.

< Prev. Chapter  |  Next Chapter >