Read synchronized with  English  German  Italian  Spanisch 
< Prev. Chapter  |  Next Chapter >
Font: 

În această cărticică fantomatică, m-am străduit să dau viaţă fantomei unei idei care să nu-i stârnească pe cititorii mei împotriva lor înşişi, pe unii împotriva altora, împotriva acestei sărbători sau împotriva mea. Fie ca ea să bântuie casele lor întru bucurie si nimeni să nu dorească să-i facă de petrecanie.

Prietenul şi slujitorul lor devotat,

C.D.

Decembrie 1843

< Prev. Chapter  |  Next Chapter >