#   0 - 9  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Chinese   Czech   English   Finnish   French   German   Italian   Portuguese   Romanian   Russian   Spanisch   Turkish   
Honoré de Balzac (1799 - 1850)
Honoré de Balzac